Arbeidspsychologisch onderzoek

De (arbeids)mogelijkheden in kaart brengen

Het doel

Een arbeidspsychologisch onderzoek wordt ingezet om de (arbeids)mogelijkheden in kaart te brengen van iemand met psychische problematiek. Gedacht kan worden aan persoonlijkheidsproblematiek, situationele psychische klachten of spanningsklachten. Tevens kan een dergelijk onderzoek worden ingezet als er sprake is van stagnatie in het re-integratietraject en dit traject om onduidelijke redenen niet van de grond komt.

Naast de aanwezige problematiek, wordt er aandacht besteed aan situationele en contextuele factoren die een faciliterende of belemmerende rol kunnen spelen in het functioneren van een persoon. Ook wordt er gekeken naar het algehele niveau van functioneren en worden de persoonlijkheidskenmerken inzichtelijk gemaakt. Afhankelijk van de vraagstelling, kunnen we eventueel ook de beroepsinteresses bij het onderzoek betrekken.

De werkwijze

Het betreft maatwerk, waarbij het onderzoeksprogramma per cliënt zal verschillen. Dit is afhankelijk van de aanwezige problematiek, het niveau van functioneren en de specifieke vraagstelling. Over het algemeen kan een arbeidspsychologisch onderzoek in één dag worden afgerond. Mocht er sprake zijn van een beperkte duurbelasting, dan kan er in overleg worden gekozen voor een spreiding over twee dagen.

Het onderzoek begint met een intakegesprek, gevolgd door het testonderzoek. Dit bestaat over het algemeen uit een korte capaciteitentaak en verschillende vragenlijsten. De onderzoeksresultaten – verkregen vanuit gesprekken, observaties en testgegevens – worden na afloop van het onderzoek met de cliënt besproken. Hierna wordt er een uitgebreide rapportage opgesteld, waarin wij de onderzoeksresultaten zo veel mogelijk vertalen naar praktisch toepasbare adviezen en aanpassingen. Conform de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), wordt de rapportage eerst in concept naar de cliënt gestuurd en desgewenst nog besproken. Na zijn of haar akkoord, wordt de rapportage naar de opdrachtgever verstuurd.

De uitkomsten kunnen aanleiding geven tot een teruggavegesprek met de opdrachtgever, welke eventueel (met toestemming van de cliënt) kan plaatsvinden in een persoonlijk driegesprek. 

De uitvoering

Het arbeidspsychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren psycholoog, met de basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Meer informatie:
Per e-mail: secretariaat@apa.nl
Telefonisch: 073-6156380
Direct aanmelden via het Aanmeldformulier

Contactgegevens

Buitenhaven 13a
5211 TP ‘s-Hertogenbosch

E secretariaat@apa.nl
T (073) 615 63 80

Neem contact op >>

Online aanmelden

Wilt u een cliënt of medewerker aanmelden? Vul ons online aanmeldformulier in.

Direct online aanmelden >>

Onze kernactiviteiten bestaan uit arbeidspsychologisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, loopbaanadvies en coaching.

Contactgegevens

Buitenhaven 13a
5211 TP ‘s-Hertogenbosch

E secretariaat@apa.nl
T (073) 615 63 80