Neuropsychologisch onderzoek

Kijken naar de specifieke cognitieve vaardigheden

Het doel

Een neuropsychologisch onderzoek (NPO) kan worden ingezet wanneer er een vermoeden is van een beperking of meerdere beperkingen in het cognitief functioneren. Vaak zien we dit bij mensen met een verworven (niet-aangeboren) hersenletsel (NAH), ADHD of andere neurologische problematiek. Het NPO kan vaststellen of er sprake is van cognitieve beperkingen die samenhangen met een hersenbeschadiging of hersenaandoening en zicht geven op de consequenties voor het dagelijks leven.

Bij dit onderzoek kijken we naar specifieke cognitieve vaardigheden, waaronder het geheugen, de concentratie, de informatieverwerking en het vermogen tot planning/organisatie. Ook wordt er gekeken naar het algehele niveau van functioneren, het emotioneel welbevinden en de persoonlijkheidskenmerken. We richten ons hierbij op iemands (cognitieve) mogelijkheden en beperkingen in relatie tot arbeid en maken een concrete vertaalslag naar de praktijk.

De werkwijze

Het NPO is altijd maatwerk, waarbij het testprogramma wordt aangepast aan de mogelijkheden van de cliënt en de vraagstelling van het onderzoek. Zo is er bijzondere aandacht voor de belastbaarheid, aangezien er bij de meeste cliënten met een hersenbeschadiging of -aandoening sprake is van energetische beperkingen. Het onderzoek duurt in principe een dag, maar indien nodig kan het onderzoek daarom ook over twee dagdelen verspreid worden.

Het onderzoek begint met een anamnese, gevolgd door een uitgebreid testonderzoek. Dit bestaat over het algemeen uit een intelligentiemeting, verschillende aanvullende cognitieve taken en enkele vragenlijsten. Waar mogelijk worden de onderzoeksresultaten – verkregen vanuit gesprekken, observaties en testresultaten – na afloop van het onderzoek met de cliënt doorgenomen. Afhankelijk van de geobjectiveerde cognitieve beperkingen, kan dit terugkoppelingsgesprek, maar uiteraard ook het onderzoek zelf, voor cliënten erg confronterend zijn. Hierna wordt er een uitgebreide rapportage opgesteld, waarin we tevens praktisch toepasbare (begeleidings-) adviezen formulieren en handvatten bieden om iemands functioneren in arbeid te verbeteren. Conform de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), wordt de rapportage eerst in concept naar de cliënt gestuurd en desgewenst nog besproken. Na zijn of haar akkoord, wordt de rapportage naar de opdrachtgever verstuurd.

De uitkomsten vormen vaak aanleiding tot een teruggavegesprek met de opdrachtgever, welke eventueel (met toestemming van de cliënt) kan plaatsvinden in een persoonlijk driegesprek. 

De uitvoering

Het neuropsychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde en ervaren neuropsycholoog, met de basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Meer informatie:
Per e-mail: secretariaat@apa.nl
Telefonisch: 073-6156380
Direct aanmelden via het Aanmeldformulier

Meer weten over Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en de rol van neuropsychologisch onderzoek?

De hersenen vormen een ingenieus orgaan en maken het mogelijk complexe taken uit te voeren: van schrijven tot voetballen en van schaken tot het oplossen van wiskundige vergelijkingen. Stoornissen binnen dit complexe orgaan kunnen de functionele mogelijkheden van de hersenen ernstig negatief beïnvloeden. De diverse stoornissen worden gecategoriseerd naar ontstaansgeschiedenis en beloop.

Lees verder >>

Contactgegevens

Buitenhaven 13a
5211 TP ‘s-Hertogenbosch

E secretariaat@apa.nl
T (073) 615 63 80

Neem contact op >>

Online aanmelden

Wilt u een cliënt of medewerker aanmelden? Vul ons online aanmeldformulier in.

Direct online aanmelden >>

Onze kernactiviteiten bestaan uit arbeidspsychologisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, loopbaanadvies en coaching.

Contactgegevens

Buitenhaven 13a
5211 TP ‘s-Hertogenbosch

E secretariaat@apa.nl
T (073) 615 63 80