Loopbaan- en beroepskeuzeonderzoek

De kans op een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt vergroten

Het doel

In het kader van re-integratie en loopbaanbegeleiding, kan er een loopbaan- of beroepskeuzeonderzoek ingezet worden. We kijken hierbij naar iemands capaciteiten (werk- en denkniveau), persoonlijkheid, drijfveren en interesses. Ook houden we rekening met eventuele (duurzame) beperkingen, alsmede het arbeidsmarktperspectief.
Met behulp van een dergelijk onderzoek ontstaat er een duidelijk beeld van beroepen en functies die voor de cliënt haalbaar zijn en passen bij zijn of haar interesses, persoonlijkheid, intellectuele vermogens en drijfveren. Hierdoor wordt de kans op een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot.  

De werkwijze

Bij een loopbaan- of beroepskeuzeonderzoek is maatwerk het uitgangspunt. In een uitgebreid intakegesprek worden de wensen en verwachtingen van de cliënt geïnventariseerd, waarna het testprogramma wordt vastgesteld – uiteraard rekening houdend met de vraagstelling, alsmede iemands achtergrond en opleiding. Het onderzoek naar de capaciteiten, persoonlijkheidsaspecten en beroepsinteresses wordt schriftelijk afgenomen, met behulp van diverse psychologische tests en vragenlijsten. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om het onderzoek over meerdere contactmomenten te verdelen, daar dat ruimte geeft om de tussentijdse bevindingen even te laten bezinken. 
Het beroepskeuzeonderzoek wordt voor cliënten met een arbeidshandicap gecompleteerd met een arbeidsdeskundige toets. Hierbij worden de uit het onderzoek voortgekomen resultaten door een arbeidsdeskundige getoetst op haalbaarheid, rekening houdend met de medische beperkingen.

In een terugkoppelingsgesprek worden de resultaten met de cliënt doorgenomen. Vervolgens wordt er een uitgebreide rapportage gesteld, wat een gefundeerde basis vormt voor vervolgstappen. Conform de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), wordt de rapportage eerst in concept naar de cliënt gestuurd en desgewenst nog besproken. Na zijn of haar akkoord, wordt de rapportage naar de opdrachtgever verstuurd.

De uitkomsten kunnen aanleiding geven tot een teruggavegesprek met de opdrachtgever, welke eventueel (met toestemming van de cliënt) kan plaatsvinden in een persoonlijk driegesprek. 

De uitvoering

Het loopbaan- of beroepskeuzeonderzoek wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde loopbaanpsycholoog, met de basisaantekening Psychodiagnostiek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Wanneer er sprake is van een cliënt met een arbeidshandicap, wordt er samengewerkt met een arbeidsdeskundige.

Meer informatie:
Per e-mail: secretariaat@apa.nl
Telefonisch: 073-6156380
Direct aanmelden via het Aanmeldformulier

Contactgegevens

Buitenhaven 13a
5211 TP ‘s-Hertogenbosch

E secretariaat@apa.nl
T (073) 615 63 80

Neem contact op >>

Online aanmelden

Wilt u een cliënt of medewerker aanmelden? Vul ons online aanmeldformulier in.

Direct online aanmelden >>

Onze kernactiviteiten bestaan uit arbeidspsychologisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, loopbaanadvies en coaching.

Contactgegevens

Buitenhaven 13a
5211 TP ‘s-Hertogenbosch

E secretariaat@apa.nl
T (073) 615 63 80